Felsökning

Felsökning: Blinkande lampor innan bryggning

Genomför dessa steg för felsökning om din Ratio har ovanliga blinkande lampor när du brygger.

Om alla tre lamporna sakta blinkar samtidigt på din enhet efter att du tryckt på brygg-knappen, är det en indikator på att det inte finns tillräckligt med vatten i tanken eller att kannan inte är på plats.

För att bryggcykeln ska börja, tillsätt vatten för minst 2 koppar (gäller Ratio Six), vilket innebär ca 2 dl vatten. För Ratio Eight-enheter tillverkade efter 1 september 2021, använd minst 2,5 dl vatten.
För Ratio Eight-enheter tillverkade före 1 september 2021, använd minst 3,5-4,5 dl.

1. Testa vattennivån

Ställ kannan på plats i bryggaren. Häll ned vatten i tanken. Så fort det är tillräckligt mycket vatten kommer de blinkande lamporna slockna och lampan för Bloom kommer lysa och bryggningen starta. Om du tillsatte vatten kvällen innan bryggning, kanske maskinens vattennivåsensor inte kan registrera att vatten finns på grund av att det bildats bubblor som kan ha bildats på sidan av tanken; rör om vattnet om så är fallet!

2. Kontrollera kannans placering

När kaffebryggaren är preppad med vatten i tanken, tryck på knappen för att starta och flytta försiktigt kannan runt på basen. När den väl är centrerad korrekt kommer de andra lamporna att släckas och Bloom börjar lysa och bryggningen startar.

3. Kolla magneten

Varje kanna har en magnet i mitten. Om du använder en termoskanna och du kontrollerat stegen ovan utan att bryggningen startar – då är det dags att testa magneten.

För att testa magneten, använd en kylskåpsmagnet och kör den längs botten av karaffen; magneten ska registreras i mitten av basen. Om maskinen inte registrerar att kannan är centrerad på plats kan det vara magneten som är problemet. Med vatten i tanken, placera en stark kylskåpsmagnet på basen av enheten och se om bryggcykeln kommer att börja. Om det gör det, kontakta oss för att få en ersättningskanna.

Om du redan har kontrollerat ovanstående kan du ha en luftbubbla instängd i en av vattenledningarna.

Om du har vatten i tanken, gunga försiktigt enheten fram och tillbaka eller från sida till sida. Du kan då se en luftbubbla komma upp från vattenlinjen.

Ett annat felsökningssteg skulle vara att ta bort vattnet och sedan fylla på tanken.

Koppla ur din Ratio kaffebryggare och ta bort locket från toppen av enheten. Vänd enheten bort från dig och lyft upp den över diskhon och tippa den framåt för att hälla ut vattnet.
Ställ tillbaka den på bänken och fyll sedan på tanken hela vägen upp och tryck på knappen. Enheten bör sedan påbörja bryggprocessen.

Vi rekommenderar att du fyller din vattenbehållare precis innan användning. Att låta vattnet sitta i behållaren över natten kan öka sannolikheten för att luftbubblor uppstår.

Felsökning: Blinkande lampor efter bryggning

Om bryggcykeln fortskrider direkt till att alla tre lamporna långsamt blinkar samtidigt, är detta en indikation på att maskinen är överhettad och du bör kontakta oss för att lösa det.

Flimrande ljus under pågående bryggning

I mitten av en bryggcykel är alla kombinationer av lampor som blinkar snabbt samtidigt (t.ex. alla tre, bara Bloom och Ready etc.) en indikation på ett elektriskt problem. Kontakta oss för hjälp med service av din Ratio maskin.

Bloom-lampan blinkar obestämt

Om Bloom-lampan blinkar på obestämd tid är det en indikator på ett elektriskt problem på grund av användning, slitage eller problem med de inre delarna. En av de elektriska kärnkomponenterna kan ha skadats. Vänligen kontakta oss för steg om hur du går vidare med en garantiservice.

Om du är osäker, ta en video som fångar beteendet på din kaffebryggare och skicka den till info@ratiocoffee.se.