Garantipolicy

Ratio 5 års garanti

Vi erbjuder stolt denna (begränsade) garanti för Ratio Six och Ratio Eight kaffebryggare.

VAD TÄCKS AV GARANTIN?

Ratio LLC garanterar Ratio Eight och Six kaffemaskiner i 5 år, från det ursprungliga inköpsdatumet, mot defekter i material och utförande. Om din Ratio Eight eller Six kaffemaskin under denna period visar sig vara defekt efter vår inspektion, kommer vi att reparera eller byta ut din kaffemaskin. Dessa är de exklusiva och enda rättsmedel som finns tillgängliga under denna garanti.

GARANTIN TÄCKER INTE

Vår garanti gäller inte för produktfel som härrör från:
– Mineraluppbyggnad i tank och ledningar (på grund av misslyckande att “avkalka”)
– Användning av felaktig eller oreglerad elektrisk spänning eller strömförsörjning
– Missbruk eller felaktig användning (inklusive oavsiktlig skada på enhet eller glasdelar)
– Felaktigt utfört underhåll eller reparationer
– Normalt slitage
– Professionellt bruk

HUR MAN FÅR GARANTISERVICE

Om din kaffemaskin behöver garantiservice, vänligen kontakta oss på info@ratiocoffee.se eller genom att fylla i vårt garantiformulär i avsnittet Garanti och Service på vår webbplats. Detta inkluderar att tillhandahålla serienumret på din kaffemaskin och inköpsbevis för att fastställa försäljningsdatum. Om du inte kan uppvisa köpbevis, kommer din 5-åriga garantiperiod att löpa från datumet för vår första försäljning av kaffemaskinen i våra register.

Skicka inte din kaffemaskin till oss utan ett returtillstånd. Du är ansvarig för fraktkostnader för att returnera kaffemaskinen till oss. Återlämnade kaffemaskiner måste skickas i korrekt förpackning och skickas med försäkring för förlust eller skada, eftersom vi inte ansvarar för produkter som tappas bort eller skadas i transporten. Vi hjälper gärna till med  fraktsedel, fråga oss om det i så fall.

När vi väl har tagit emot din kaffemaskin, om vi fastställer att enheten omfattas av garantin, kommer vi att reparera eller byta ut din kaffemaskin baserat på vår bedömning. Om vi fastställer att din enhet endast kräver rengöring, eller kräver reparationer på grund av något av de uteslutna förhållandena ovan, kommer vi att kontakta dig och erbjuda dig att serva din enhet för en fast kostnad, eller returnera din enhet utan reparation. 

Ersatta eller reparerade enheter kommer att omfattas av samma 5-åriga garantiperiod som går tillbaka till inköpsdatumet för originalprodukten.